Produkt dnia
Zbiornik dwupłaszczowy 5000l Swimer Tank Classic
Zbiornik dwupłaszczowy 5000l Swimer Tank Classic
16 000,00 zł 13 999,00 zł 13 008,13 zł 11 381,30 zł
szt.
Zbiornik 7500l Swimer Tank Exclusive
Zbiornik 7500l Swimer Tank Exclusive
22 500,00 zł 19 999,00 zł 18 292,68 zł 16 259,35 zł
szt.
Zbiornik dwupłaszczowy ON 10 000l Swimer Tank Basic
Zbiornik dwupłaszczowy ON 10 000l Swimer Tank Basic
20 541,00 zł 17 999,00 zł 16 700,00 zł 14 633,33 zł
szt.
Zbiornik dwupłaszczowy 2500 litrów Titan Standard 1
Zbiornik dwupłaszczowy 2500 litrów Titan Standard 1
9 000,00 zł 7 317,07 zł
szt.
Zbiornik na wodę pitną 2500l
Zbiornik na wodę pitną 2500l
4 600,00 zł 3 899,00 zł 3 739,84 zł 3 169,92 zł
szt.
Zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy DESO K24 5000 litrów
Zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy DESO K24 5000 litrów
10 500,00 zł 8 299,00 zł 8 536,59 zł 6 747,15 zł
szt.
Zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy DESO 1340 litrów
Zbiornik dwupłaszczowy na olej napędowy DESO 1340 litrów
8 000,00 zł 4 999,00 zł 6 504,07 zł 4 064,23 zł
szt.
Nowy „pakiet przewozowy” a przechowywanie paliwa w gospodarstwie rolnym 4

 3 kwietnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. pakiet przewozowy lub pakiet SENT).  Ustawa wejdzie w życie w terminie 14 dni od daty publikacji, tj. 18 kwietnia 2017r.

O ile nowe przepisy w jasny sposób określają proces dostaw paliwa oparty na uzyskaniu przez dostawcę numeru identyfikacyjnego oraz przekazaniu go zarówno przewoźnikowi jak i finalnemu odbiorcy (rolnikowi) to w ustawie nie znajdują się żadne informacje na temat warunków w jakich powinno przechowywać się olej napędowy oraz konieczności podawania numer identyfikacyjnego zbiornika do którego dowożone jest paliwo. Jednak przepisy dotyczące przechowywania oleju napędowego na użytek własny wyraźnie mówią, że musi mieć to miejsce w dwu-płaszczowych i atestowanych zbiornikach tak aby zminimalizować ryzyko zapalenia się ON, który jest cieczą palną. Z tego względu napełnianie paliwem beczek po oleju albo zbiorników jednopłaszczowych typu "mauzer" oraz innych jednopłaszczowych zbiorników jest poważnym wykroczeniem i może wiązać się z karami grzywny ze strony Urzędu Dozoru Technicznego, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Straży Pożarnej. 

Wśród najistotniejszych przepisów, które dotyczą naziemnych zbiorników do magazynowania paliw są Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r, które mówi wyraźnie, że przechowywanie paliw płynnych klasy III ( a takim paliwem jest olej napędowy ) może odbywać się tylko i wyłącznie w dwu-płaszczowych zbiornikach o pojemności do 5m3.  W rozporządzeniu tym znajdują się także wytyczne odległościowe określające jak daleko od budynków mieszkalnych, granicy działek, linii energetycznych powinny znajdować się zbiorniki naziemne. Według ustawy naziemny zbiornik do magazynowania paliwa musi znajdować się przynajmniej 10m od budynków mieszkalnych, 5m od innych obiektów budowlanych oraz granicy działki sąsiedniej, 3m od linii energetycznej o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV a także w odległości przynajmniej 3m od drogi publicznej.

Kolejnym aktem prawnym do którego należy stosować się podczas eksploatacji zbiorników naziemnych jest Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. Najważniejszą dyrektywą ustawy jest brak obowiązku zgłaszania do Urzędu Dozoru Technicznego zbiorników o pojemności do 2,5m3 włącznie, ponieważ są one objęte uproszczoną formą dozoru technicznego. Zbiorniki  o pojemnościach powyżej 2,5m3 należy zgłosić do Urzędu Dozoru Technicznego oraz uiszczać roczną opłatę w wysokość 118,50zł.

Kolejne przepisy regulują m.in. na jakiej powierzchni powinien zostać ustawiony zbiornik. Mówią one, że zbiornik należy postawić na trwałej, wypoziomowanej powierzchni, która zapewni stabilną pozycję. Podstawa, na której stoi pojemnik musi być wykonana z materiału ognioodpornego o grubości nie mniejszej niż 5 cm.

W celu zapoznania się z Przepisami dotyczącymi zbiorników naziemnych bezciśnieniowych bardziej szczegółowo zapraszamy do zakładki Przepisy dotyczące zbiorników

Komentarze do wpisu (4)

22 września 2017

Według jakich przepisów magazynowany jest olej napędowy do celów opałowych w zbiornikach jednopłaszczowych w budynkach. ? Na kursie ADR uczą kierowców że przeznaczenie opakowania jest na nim trwale wytłoczone tj. (grupa pakowania). Na pojemniku typu beczka 200l czy mauzer 1000l jest III grupa pakowania. Wiec jest to opakowanie do oleju napędowego.

23 września 2017

Wytyczne na temat magazynowania oleju opałowego reguluje Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. Informacje na temat magazynowania oleju opałowego w budynkach znajdują się w paragrafie 137 tego rozporządzenia. Całość aktu prawnego można znaleźć pod tym linkiem w pliku .pdf: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001422

20 marca 2018

Nie odniósł się Pan do Certyfikowanych opakowań typu beczka 200L (np. po oleju silnikowym)UN 1A1/Y- Bęben stalowy z wiekiem niezdejmowalnym, oraz DPPL Mauzer 1000L UN 31HA1/Y Y-II i III grupa pakowania-między innymi olej napędowy. Opakowania Opakowania te są dopuszczane wg tych samych przepisów co mobilne zbiorniki dostępne na waszej stronie.

18 kwietnia 2018

Zgadza się. Jest tylko jedna różnica między "opakowaniami" wymienionymi przez Pana a zbiornikami mobilnymi dostępnymi w naszym sklepie. Te drugie posiadają dokumentację dopuszającą je dotransportu drogowego na mocy wyłączenia w ADR, przepis 1.1.3.1c, ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Przepis ten mówi: Umowa ADR nie ma zastosowania dla przewozów towarów wykonywanego przez przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy ma on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, np. dostaw na teren budów, zwrotów z terenów budów oraz dostaw lub zwrotów w związku z przeglądami, naprawami i konserwacją urządzeń, w ilościach nie większych niż 450 litrów na opakowanie i w ramach maksymalnych ilości podanych pod 1.1.3.6.